Forældrebestyrelse

Vi har fælles bestyrelse for børnehaven, skolen og SFO'en, som tager sig af alle bestyrelses anliggender.

Arbejdet i bestyrelsen

Vi har en fælles bestyrelse, som tager sig af alle bestyrelses anliggender i børnehave og skole. Bestyrelsen følger kommunens vedtægter samt de fælles værdier, som landsbyordningen har opstillet.

Der afholdes 4-6 møder årligt.

Bestyrelsen fastsætter principper og værdier for det fremadrettet arbejde i organisationen.

Bestyrelsen er ligeledes med til at ansætte leder og pædagogisk personale såvel i SFO, børnehave og på skolen.