Vores grundlæggende pædagogik

I Oasen arbejder vi med anerkendende pædagogik. Dette betyder, at vi anerkender barnets ret til egne meninger, holdninger, følelser. Børnene skal opleve, at forskellighed er en ressource og at glæde skaber trivsel.

Grundlæggende menneskesyn

Vores udgangspunkt i mødet med børn og familier i Oasen er en anerkende og positiv tilgang, hvor vi fokuserer på ressourcer og kvalitet i det menneske, vi møder og står over for. Det er vigtigt at skabe en god relation, og dette gør vi blandt andet ved at være åbne, nysgerrige og lyttende til jeres historier.

Både ledelsesmæssigt og fagligt vægter vi en kultur, der er åben og anerkendende, og hvor det at være forskellig er en kvalitet og med til at gøre Oasen mangfoldig, spædende og rummelig. Uanset hvem du møder i Oasen, vil du altid blive mødt positivt og respektfuldt.

Glæde skaber trivsel

Børn, der bliver mødt positivt og anerkendende oplever trivsel, udvikling og selvværd. Det skal være sjovt at lære og gå i børnehave samtidig. Vi fylder hverdagen med aktiviteter, der udvikler dit barn til at blive robust, selvstændigt og samarbejdsvilligt.

Vi vægter kammeratskabet og den nære relation, så barnet så vidt muligt vil opleve sig som en del af et større fællesskab, hvilket vi tror på er med til at skabe en sund og styrket personlig udvikling.

Derudover skal barnet lære at forstå sig selv og dem, der er omkring det. Dette øver vi gennem tilrettelagte aktiviteter, hvor barnet på en sjov og lærerig måde deltager aktivt i hverdagen.

Læringsmiljøer

Børn skal mødes med begejstring og fagligt stærke pædagoger.

I Oasen skaber vi miljøer, hvor børn udvikles, styrkes og stimuleres hver dag.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn, og laver pædagogiske aktiviteter ud fra, hvad barnet har brug for, og vi tænker børnene ind i mindre grupper for at skabe de bedste læringsmiljøer. Desuden er det vigtigt, at de får udfordringer svarende til netop deres udviklingstrin.

Ligeledes bruger vi udeområdet som et vigtigt læringsmiljø, hvor børn på en anderledes måde udvikles og styrkes.

Børn skal opleve en hverdag, hvor de er en del af fællesskabet, og hvor der er plads til at være den, man er.

Læs mere om Børne- og Ungepolitikken, der er vedtaget af Faaborg-Midtfyn Kommune, og som skal være med til at sikre trivsel for alle børn i kommunen.