Fra vuggestue til børnehave

Vuggestuebørnene vænnes naturligt til overgang fra vuggestuen til børnehaven i et roligt tempo. Det giver større tryghed, når de en dag skal være børnehavebørn. Og være en del af denne.

Vuggestuebarnet vænnes fra begyndelsen af vuggestuelivet til at være i børnehaven i få timer om morgenen og om eftermiddagen, hvor hele institutionen altid er fælles omkring morgenmad og igen når børnehuset lukker ned.

Vuggestuebarnet skal i eget tempo, vænnes til overgangen, og i Oasen er det helt naturligt for barnet at være en del af hele huset. Det kan dog stadig være en stor og ny verden, barnet skal møde, og det kræver tilvænning i et roligt tempo.

Personalet i vuggestuen gør meget ud af at sikre en så tryg og glidende overgang som overhovedet mulig. Derfor inviteres forældre til en overgangssnak med personalet i børnehaven. Det er for at skabe den bedste overgang og naturligvis for at sikre, at I som forældre oplever en stor grad af tillid og tryghed.

Derudover vil barnet i tiden op til børnehavestarten have deltaget i mindre grupper sammen med de yngste fra lillegruppen. Dette skaber tillid og relationer, så overgangen føles mere naturlig og tryg. Her vil de deltage i aktiviteter, der er tilpasset de yngste.

Det er en stor fordel at være vuggestuebarn placeret i samme hus som børnehaven, og det er vi stolte af at kunne tilbyde. Vi har gode erfaringer med overgang fra vuggestuen til børnehaven.