Fra børnehave til forårs-SFO

Forårs-SFO er et tilbud for de kommende skolebørn. Her lægger vi vægt på, at børnene føler sig trygge og har gode legefællesskaber. Det er vigtigt for barnets trivsel, at skolelivet begynder i gode rammer og et trygt fællesskab.

En god og tryg start

Børnene i forårs-SFO bruger lokalerne på skolen med egen indgang, garderobe og køleskab. I forårs-SFO Kværndrup er der gode muligheder for at skabe en tryg og god overgang til det kommende skoleår.

Børnene møder en hverdag med struktur og faste aktiviteter, så hverdagen bliver genkendelig og tryg. Vi laver mange blandede ting, hvor omdrejningspunktet er at få skabt nogle gode relationer og trygge legefællesskaber. 

Desuden er det her, vi skaber et godt fundament for skolelivet, og barnet vil derfor opleve et tæt samarbejde med blandt andet børnehaveklassen. 

Katten Kis og rotten Rollo

I forårs-SFO Kværndrup bruger vi meget tid på at skabe relationer og bruge vores krop, så vi er klar til læring for livet.

Derudover bruger vi materialet, som er en lille mappe med 20 før-skole-opgaver. Det er et materiale med fokus på leg og læring. Hvert barn får udleveret sin egen mappe med katten Kis og rotten Rollo. Hver dag er der en ny opgave til børnene, som på en livagtig, sjov og lærerig måde bliver guidet igennem små opgaver, som alle har samme formål, nemlig at styrke koncentration, hukommelse og evnen til at lytte.

Materialet begynder hver gang med, at børnene sammen synger en sang før og efter, de er færdige. Opgaverne varierer lidt i sværhedsgrad og længde. Der er altid voksne som er klar til at guide og hjælpe, så alle børn får en god oplevelse.

Cykelture

Vi bruger meget tid på at øve at køre på cykel. Vi ved, at børnene har brug for at blive rørt og så er det en god måde at koble leg og læring på.

Vi cykler meget i lokalområdet og øver selvfølgelig, at børnene kan finde balancen både stående og siddende. Vi laver små øvebaner med slalom og forhindringer. Når børnene er trygge, cykler vi længere ture.

Afslutningsvis cykler hele flokken til Egeskov Slot, hvor vi leger, ser på de gamle ting og nyder vores madpakker. Det er en dag som de fleste ser meget frem til.

Cykeltræning er en god styrke for barnets videre udvikling samt er med til at give barnet en sund start på skolelivet.